Zmiękczacze wody

naprawa zmiękczaczy

Badanie wodyAnaliza wody pozwalajae na określenie jej jakości oraz dobór odpowiednich urządzeń i filtrów uzdatniających.

Zadaniem analizy fizykochemicznej wody jest określenie jakości wody oraz jej przydatności do spożycia lub wykorzystania rolniczego lub przemysłowego pod względem fizykochemicznym. Badania pozwalają na dobór odpowiednich urządzeń i filtrów mających na celu dostosowanie jakości wody do indywidualnych potrzeb klienta.

Fizykochemiczna analiza wody obejmuje następujące badania:
- pH
- Twardość
- Żelazo
- Mangan
- Azotany
- Jony amonowe
- Chlorki
- Chlor wolny
- Chlor ogólny
- Przewodność elektrolityczną

  • stat4u zmiękczacz
  • Strona główna
  • Kontakt
  • Site map
  • naprawazmiekczaczy.pl