Zmiękczacze wody

naprawa zmiękczaczy

Optymalizacja kotłówStrata energii w kotle w zależnosci od osadu wapiennego
Kamień lub osad w [mm] Strata energii w %
0,79 mm 8,5 %
1,02 mm 9,3 %
1,27 mm 11,1 %
1,59 mm 12,4 %
3,16 mm 25,0 %
6,35 mm 40,0 %
9,52 mm 55,0 %
12,70 mm 70,0 %

Ekonomia prowadzenia kotłów parowych w bardzo dużej mierze zależy od właściwego i optymalnego utrzymania kotłów po stronie wodnej. Optymalizacja parametrów chemicznych wody kotłowej jest konsekwencją wielu czynników, a dotrzymanie standardu ich wszystkich zapewni najbardziej ekonomiczną pracę kotła. Podstawą niewątpliwie jest prawidłowe przygotowanie wody uzupełniającej, poprzez zastosowanie wieli technik mechanicznych począwszy od najbardziej prostej metody polegającej jedynie na zmiękczaniu wody po bardzie zaawansowane takie jak stacje odwróconej osmozy (jedno, kilku stopniowe) kończąc na demineralizacji wody.

Należy mieć na uwadze, im lepsza jest jakość wody uzupełniającej tym lepsze efekty ekonomiczne zostaną osiągnięte. Uzupełnianie stanowi etap początkowy kondycjonowania wody kotłowej, kolejnym etapem, nie mniej istotnym jest jakość wody zasilającej, na którą to składają się najczęściej dwa strumienie wody, wspomniana wcześniej woda uzupełniająca oraz powracający kondensat. Jakość kondensatu stanowi istotny parametr, który ma niezwykle duży wpływ na ekonomikę prowadzenia samego kotła. Odpowiedniej jakości kondensat powracający ma charakter „rozcieńczania” wody uzupełniającej szczególnie tyczy się to układów opartych jedynie na stacjach zmiękczania. Jakość kondensatu najczęściej zależy od dwóch czynników: prawidłowej ochrony chemicznej oraz tzw. „carry over” kotła, czyli przebicia wody do układu parowego w wyniku pienienia się wody w kotle. Prawidłowa ochrona układu kondensatu polega na właściwym zabezpieczeniu chemicznym poprzez wprowadzeni odpowiedniego i bezpiecznego czynnika do układu parowego.

Kolejnym etapem optymalizacji pracy kotła jest właściwe odtlenienie wody zasilającej i późniejsza pasywacja strony wodnej samego kotła. Właściwe odtlenienie uzyskuje się poprzez odgazowanie np. termiczne przy jednoczesnym usunięciu tlenu resztkowego. Odpowiednie odtlenienie ma bezpośredni wpływ na całkowite koszty operacyjne każdego zakładu, zapewniając tym samy pełną ochronę kotła przed korozją. Eliminacja tlenu resztkowego może odbywać się po przez zastosowanie siarczynów.

Ochrona wewnętrzna kotła polega na stabilizacji osadów i dyspersji związków wchodzących wraz zasilaniem kotła i stanowi istotne, z punktu widzenia ekonomiki prowadzenia kotła, zagadnienie. Ochrona wewnętrzna polega nie tylko na stabilizacji wapnia resztkowego, ale również żelaza, krzemionki i innych składników pochodzących z uzupełniana. Odkładające się złady mineralne znacznie ograniczają transfer ciepła podwyższając koszty eksploatacji takiego układu.

Zastosowanie najwyższych technologii obróbki chemicznej nie tylko powoduje pełne zabezpieczenie układu wodno – parowego, ale przy współudziale dobrej jakości wody uzupełniającej, odpowiedniej jakości kondensatu bezpośrednio wpływa na redukcję kosztów operacyjnych. Wspomniane technologie przy odpowiednim przygotowaniu wody uzupełniającej mogą pracować nawet przy stu krotnym stopniu zatężenia kotła dając wymierne i policzalne oszczędności, redukując odsalanie gorącej wody.

  • stat4u zmiękczacz
  • Strona główna
  • Kontakt
  • Site map
  • naprawazmiekczaczy.pl